Sau khi cắt cánh mũi có để lại sẹo không ?

Bởi admin

Sử dụng thẩm mỹ cắt cánh mũi để thu nhỏ cánh mũi to, dày hay khắc phục khuyết điểm mũi hếch của mình, khá nhiều người lo ngại sau khi cắt cánh mũi có để lại sẹo gây mất thẩm mỹ trên mặt hay không. Bài viết sau sẽ giúp bạn làm sang tỏ vấn…