Cách độn cằm cho người mặt vuông dễ không ?

Bởi admin

Nếu người xưa quan niệm mặt “chữ điền” là chuẩn đẹp riêng của con người phúc hậu, thì ngày nay một khuôn mặt góc cạnh lại là khuyết điểm phá vỡ sự nữ tính dịu dàng của người phụ nữ. Do vậy, nhiều bạn gái muốn nhờ thẩm mỹ độn cằm để có thể sở…