Cắt cánh mũi có ảnh hưởng đến tướng số không?

Bởi admin

Bạn muốn chỉnh sửa cắt cánh mũi để có dáng mũi thon gọn hơn, tuy nhiên bạn lo ngại điều này có ảnh hướng lớn đến nhân tướng, gây trở ngại tới công việc và cuộc sống ổn định hiện tại của bạn? Cắt cánh mũi có ảnh hưởng đến tướng số không? Chiếc mũi…