Ý nghĩa chiếc cằm chẻ trên gương mặt

Bởi admin

Mỗi đặc điểm diện mạo đều có 1 ý nghĩa nhất định, nếu lúm đồng tiền là nét duyên tiền định thì chiếc cằm chẻ cũng có những ý nghĩa thú vị không kém. Ý nghĩa chiếc cằm chẻ trên gương mặt Cằm chẻ có ý nghĩa gì? Người phương Đông đặc biệt coi trọng…